suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Regionförvaltningsverket

Alternativt namn RFV

Regionförvaltningsverket främjar förverkligandet av de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsskyddet, tillgången till basservice, miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, inre säkerhet samt en sund och trygg levnads- och arbetsmiljö i regionerna. Verket sköter även de lagstadgade verkställighets-, styrnings- och tillsynsuppgifterna inom sitt område.

Kontaktuppgifter

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 1094544-6

Webbsida
Regionförvaltningsverket
www.avi.fi/sv