suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Webbsida

Rfv.fi | Tillsyn över lagen om penningtvätt

Ansvarig organisation: Regionförvaltningsverket
Språk: finska, svenska

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (RFV) övervakar att lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och de bestämmelser som är utfärdade med stöd av den följs i hela landet. I lagen om penningtvätt anges åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, bidra till att avslöja och utreda sådan verksamhet och effektivisera spårning och återtagande av vinningen av brott.


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som denna webbsida är relaterad till.