suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Rfv.fi | Tillsyn över lagen om penningtvätt

  • Webbsida

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (RFV) övervakar att lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och de bestämmelser som är utfärdade med stöd av den följs i hela la ...

Läs mer

Basuppgifter

Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 29.5.2020