suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Mina uppgifter

PersonuppgifterMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Register

Du kan kontrollera dina uppgifter som har sparats i befolkningsdatasystemet, anmäla ditt tilltalsnamn, ditt yrke, ditt modersmål, ditt kontaktspråk och din e-postadress, lägga till eller ta bort förbud mot utlämnande av uppgifter, kontrollera behandlingssituationen för din flyttanmälan och blockera din flyttanmälan, avlägsna din spärrmarkering och utträda ur ett religionssamfund.

FastighetsuppgifterLantmäteriverket

Register

I fastighetsuppgifterna ser du en sammanställning av centrala uppgifter om dig som lagrats i fastighetsdatasystemet. Fastighetsdatasystemet omfattar uppgifter om hela landet i fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret. Med de fastighetsuppgifter som syns i dina uppgifter kan du inte bevisa din äganderätt till en fastighet, utan du måste använda officiella utdrag och intyg ur fastighetsdatasystemet.

HandelsregisteruppgifterPatent- och registerstyrelsen

Register

Handelsregisteruppgifter innehåller ett sammandrag av dina registrerade roller i företag och sammanslutningar. Registrerbara roller är bland annat enskild näringsidkare, styrelseledamot, verkställande direktör, bolagsman, revisor och prokurist.

Uppgifter om förmånstagare i handelsregistretPatent- och registerstyrelsen

Register

Kontrollera om du är registrerad som verklig förmånstagare i ett företag i handelsregistret.

Föreningsregistret och registret över religionssamfundPatent- och registerstyrelsen

Register

Kontrollera om du har registrerats som namntecknare eller i något annat uppdrag i en förening, ett religionssamfund eller en handelskammare.

FordonsuppgifterTraficom

Register

Fordonsuppgifterna innehåller ett sammanställning av de centrala uppgifter som är sparade i trafik- och transportregistret

Mina körkortsuppgifterTraficom

Register

I körkortsuppgifterna ser du din körkortsklass och statusen för din körrätt.

FarkosterTraficom

Register

Till farkostregistret hör segel- och motorbåtar med skrov som är minst 5,5 meter eller båtar vars motoreffekt är minst 15 kilowatt eller över 20 hästkrafter. Registreringsskyldigheten gäller också andra motordrivna farkoster såsom vattenskotrar, samt farkoster som ägs av staten och kommunerna.

Mina studierättinformationUtbildningsstyrelsen

Register

Du ser alla dina uppgifter om utbildning i tjänsten Min studieinfo på Studieinfo.fi