suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Register

PersonuppgifterMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Register

Kontrollera dina uppgifter som har registrerats i befolkningsdatasystemet. Du ser till exempel dina personliga relationer och adressuppgifter.

FastighetsuppgifterLantmäteriverket

Register

I fastighetsuppgifterna ser du en sammanställning av centrala uppgifter om dig som lagrats i fastighetsdatasystemet. Fastighetsdatasystemet omfattar uppgifter om hela landet i fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret. Med de fastighetsuppgifter som syns i dina uppgifter kan du inte bevisa din äganderätt till en fastighet, utan du måste använda officiella utdrag och intyg ur fastighetsdatasystemet.

HandelsregisteruppgifterPatent- och registerstyrelsen

Register

Handelsregisteruppgifter innehåller ett sammandrag av dina registrerade roller i företag och sammanslutningar. Registrerbara roller är bland annat enskild näringsidkare, styrelseledamot, verkställande direktör, bolagsman, revisor och prokurist.

FordonsuppgifterTraficom

Register

Fordonsuppgifterna innehåller ett sammanställning av de centrala uppgifter som är sparade i trafik- och transportregistret

Mina körkortsuppgifterTraficom

Register

I körkortsuppgifterna ser du din körkortsklass och statusen för din körrätt.

FarkosterTraficom

Register

Till farkostregistret hör segel- och motorbåtar med skrov som är minst 5,5 meter eller båtar vars motoreffekt är minst 15 kilowatt eller över 20 hästkrafter. Registreringsskyldigheten gäller också andra motordrivna farkoster såsom vattenskotrar, samt farkoster som ägs av staten och kommunerna.

Din ArbetspensionsanstaltPensionsskyddscentralen

Register

I tjänsten Din arbetspensionsanstalt ser du vilken pensionsanstalt som har försäkrat ditt nuvarande eller senaste arbete. Du kan gå vidare till din arbetspensionsanstalts sidor för att se vilka tjänster den erbjuder.

Mina studierättinformationenUtbildningsstyrelsen

Register

Du ser alla dina uppgifter om utbildning i tjänsten Min studieinfo på Studieinfo.fi

MedborgarinitiativJustitieministeriet

Register

Ett medborgarinitiativ kan vara ett förslag till en ny lag eller så kan initiativet gälla ändring eller upphävande av en gällande lag.

InvånarinitiativJustitieministeriet

Register

Kommuninvånarna och andra kommunmedlemmar har rätt att komma med initiativ i frågor som gäller kommunens verksamhet.

Keski-bibliotekenKeski-biblioteken

Register

Keski-biblioteken dvs. biblioteken i Mellersta Finland har ett gemensamt bibliotekssystem. I bibliotekssystemets kundregister ser du dina uppgifter, lån och reservationer.

PIKI-bibliotekenPIKI-biblioteken

Register

PIKI-biblioteken är ett nätverk av allmänna bibliotek i Birkaland. Du kan se dina egna lån och dina egna reservationer i kundregistret.