suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tillgänglighet

Tillgänglighet har beaktats i Suomi.fi-tjänsterna. Ett centralt mål är jämlikhet, så att vem som helst utan diskriminering ska kunna

  • använda tjänsterna 
  • förstå vad som sägs om dem.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar verkställandet av tillgänglighetskraven i hela Finland. Mer information om de krav som lagen förutsätter finns på TillgänglighetssidanÖppnas i ett nytt fönster..

I Europaparlamentets och rådets direktiv definieras tillgänglighetens miniminivå i fråga om den offentliga förvaltningens digitala tjänster. Direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (2016/2102).Öppnas i ett nytt fönster.


Uppdaterad: 12.9.2022