suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Blanketter

I Suomi.fi hittar du statens, kommunernas och andra organisationers blanketter, som kan skrivas ut och som kan skickas elektroniskt.

Om det finns en blankett för tjänsten hittar du den i anslutning till uppgifterna om tjänsten. Du kan också söka blanketter med sökord.

Så här söker du blanketter med sökord:

  1. Skriv ett eller flera ord som beskriver blankettens innehåll i sökfältet. Som sökord kan du använda exempelvis organisationens eller blankettens namn, blankettens nummer eller andra ord som beskriver innehållet, exempelvis "startpeng".
  2. Avgränsa listan till blanketter och e-tjänster. I listan visas alla utskrivbara och elektroniska blanketter samt e-tjänster.
  3. Begränsa vid behov listan enligt om du ansöker om blanketter för privatpersoner eller företagsblanketter.
  4. Begränsa listan enligt ort, om du endast vill ha blanketter för en viss ort.
  5. I listan ser du alla blanketter och e-tjänster som motsvarar dina sökord och begränsningar.

Observera att 

  • alla blanketter inte finns i Suomi.fi, eftersom de organisationer som ansvarar för blanketterna inte har lagt upp dem på Suomi.fi.
  • den organisation som ansvarar för tjänsten har också kunnat välja att inte använda blanketter. I det fallet det förmodligen meningen att ärendet ska hanteras via organisationens egen e-tjänst (till exempel Skatteförvaltningens MinSkatt).

Om du inte med hittar den blankett du söker, kan du skicka respons till oss.

Se alla utskrivbara blanketter och e-tjänster som finns i Suomi.fi på svenska.


Uppdaterad: 4.3.2024