suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Nyhetsarkiv

I nyhetsarkivet kan du läsa gamla nyheter.

Suomi.fi har publicerat en samlingssida för myndigheters teckenspråkigt material

Publicerad 22.1.2020

På sidan har samlats länkar till webbsidor, där myndigheter och föreningar har publicerat material på teckenspråk.

Alla användare av Suomi.fi-meddelanden har inte fått e-postnotifikationer

Publicerad 17.1.2020

På grund av en störning i tjänsten Suomi.fi-meddelanden har en del av användarna blivit utan e-postnotifikationer om mottagna meddelanden.

Kontroll av egna uppgifter

Publicerad 1.1.2020

Kontroll av egna uppgifter -tjänsten inte finns i Suomi.fi ännu på grund av pågående systemändringar.

Tjänsten Fullmakter: Behandlingen av fel med överlappande fullmakter underlättas

Publicerad 18.10.2019

Tjänsten Fullmakter utökades med en ny egenskap som särskilt bokföringsbyråer och andra som använder tjänsten i sitt yrke har nytta av.

Det förekommer avbrott i Suomi.fi-meddelanden 11.10 och 12.10.2019

Publicerad 9.10.2019

Underhållsarbetet orsakar korta avbrott i Suomi.fi-meddelanden 11.10. och 12.10.

Suomi.fi-identifikation: Nordeas kunder identifierar sig endast med kodapp eller -kalkylator från och med den 27 september

Publicerad 25.9.2019

Nordeas kunder kan i fortsättningen identifiera sig endast med kodapp eller -kalkylator i Suomi.fi-identifikation och offentliga tjänster som använder den fr.o.m. den 27 september. Nordeas kunder kan även i fortsättningen logga in i nätbanken med kodtabell.

Suomi.fi-identifikation:Danske Banks säkerhetskort tas ur bruk 14.9

Publicerad 12.9.2019

Danske Bank har meddelat att de slopar de traditionella kodtabellerna eller säkerhetskorten den 14 september. Detta gäller även Suomi.fi-identifikation och alla offentliga förvaltningens tjänster som använder Suomi.fi-identifikation.

Lättare att uträtta ärenden för någon annan i socialvårdens e-tjänster – en egen Suomi.fi-fullmaktskod för socialvården

Publicerad 22.8.2019

Man definierat en egen fullmaktskod för socialvårdens e-tjänster i Suomi.fi-fullmakter. I och med den nya fullmaktskoden är det lättare att uträtta ärenden för någon annan. Med fullmaktskoden bestäms i vilka ärenden den befullmäktigade kan uträtta ärenden för fullmaktsgivaren. Fullmaktskoden har definierats av Institutet för hälsa och välfärd i samarbete med Befolkningsregistercentralen.

Suomi.fi-identifikation: förändringar i bankernas identifieringstjänster i höst

Publicerad 14.8.2019

I höst kommer bankernas identifieringstjänster att förändras. Några banker har meddelat att de helt slopar de traditionella kodtabellerna och i fortsättningen kommer att instruera sina kunder att använda en kodapp som installeras i telefonen. Det har än så länge inte fastställts någon exakt tidtabell för förändringarna.