suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Nyhetsarkiv

I nyhetsarkivet kan du läsa gamla nyheter.

Användningen av Katso-tjänsten upphör – användarna ska övergå till Suomi.fi-tjänsten

Publicerad 26.8.2020

Katso-tjänsten tas ur bruk 31.12.2020. Katso-tjänsten ersätts av Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter.

Suomi.fi-webbtjänstens tillgänglighet förbättras kontinuerligt

Publicerad 13.8.2020

Utgångspunkten för utvecklingen av Suomi.fi-webbtjänsten är alltid bästa möjliga tillgänglighet för varje användare.

Suomi.fi har publicerat en samlingssida för myndigheters teckenspråkigt material

Publicerad 13.8.2020

På sidan har samlats länkar till webbsidor, där myndigheter och föreningar har publicerat material på teckenspråk.

Att ersätta Katso-rollerna med fullmaktsärenden för Suomi.fi-fullmakter

Publicerad 13.7.2020

Suomi.fi-fullmakter ersätter Katso-tjänsten. En förteckning över de centrala Katso-rollerna och motsvarande fullmaktsärenden har sammanställts.

Rusning i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande i Suomi.fi-fullmakter

Publicerad 2.7.2020

Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande i Suomi.fi-fullmakter är för närvarande överbelastad på grund av semesterperioden.

Serviceavbrott i Suomi.fi-webbtjänsten onsdag 3.6.

Publicerad 1.6.2020

Suomi.fi-webbtjänsten tas ur bruk onsdagen den 3 juni 2020 kl. 16–19 för underhåll.

Allt om corona för företagare

Publicerad 28.5.2020

Företagarna i Finlands informationspaket om corona hittas på adressen yrittajat.fi/korona.

Du kan kontrollera dina personuppgifter i befolkningsdatasystemet i Suomi.fi-webbtjänsten

Publicerad 11.5.2020

Genom att logga in i avsnittet Register på Suomi.fi hittar du nu mer detaljerade personuppgifter än tidigare.

Aktuellt om coronaviruset COVID-19

Publicerad 3.4.2020

på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd, på webbplatsen för Statsrådet och på Suomi.fi-webbtjänsten.