suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Nyhetsarkiv

I nyhetsarkivet kan du läsa gamla nyheter.

Serviceavbrott i Suomi.fi-webbtjänsten 4.12.2020 kl. 7.00

Publicerad 1.12.2020

Suomi.fi-webbtjänsten tas ur bruk den 4.12.2020 kl. 07.00 för underhåll. Den planerade längden på underhållsavbrottet är minuter.

De första anvisningarna för Suomi.fi-tjänsterna på teckenspråk har publicerats

Publicerad 27.11.2020

Material för att stödja användningen av Suomi.fi-meddelanden har producerats på teckenspråk.

Användningen av Katso-tjänsten upphör – användarna ska övergå till Suomi.fi-tjänsten

Publicerad 23.11.2020

Katso-tjänsten tas ur bruk 31.12.2020. Katso-tjänsten ersätts av Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter.

Flyttspärr kan nu också göras elektroniskt

Publicerad 29.10.2020

I fortsättningen kan flyttspärr också göras elektroniskt via Suomi.fi-meddelanden.

Nätbankskoder och kreditkortsuppgifter fiskas i FPA:s namn - den länk i meddelandet för till inloggningssidan på en bluffwebbplats som liknar Suomi.fi-identifikation

Publicerad 23.10.2020

Den länk som finns i meddelandet för till inloggningssidan på en bluffwebbplats som liknar Suomi.fi-identifikation.

Suomi.fi-webbtjänstens tillgänglighet förbättras kontinuerligt

Publicerad 13.8.2020

Utgångspunkten för utvecklingen av Suomi.fi-webbtjänsten är alltid bästa möjliga tillgänglighet för varje användare.

Suomi.fi har publicerat en samlingssida för myndigheters teckenspråkigt material

Publicerad 13.8.2020

På sidan har samlats länkar till webbsidor, där myndigheter och föreningar har publicerat material på teckenspråk.

Att ersätta Katso-rollerna med fullmaktsärenden för Suomi.fi-fullmakter

Publicerad 13.7.2020

Suomi.fi-fullmakter ersätter Katso-tjänsten. En förteckning över de centrala Katso-rollerna och motsvarande fullmaktsärenden har sammanställts.

Rusning i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande i Suomi.fi-fullmakter

Publicerad 2.7.2020

Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande i Suomi.fi-fullmakter är för närvarande överbelastad på grund av semesterperioden.