suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Nyhetsarkiv

I nyhetsarkivet kan du läsa gamla nyheter.

Suomi.fi har publicerat en samlingssida för myndigheters teckenspråkigt material

Publicerad 4.11.2019

På sidan har samlats länkar till webbsidor, där myndigheter och föreningar har publicerat material på teckenspråk.

Tjänsten Fullmakter: Behandlingen av fel med överlappande fullmakter underlättas

Publicerad 18.10.2019

Tjänsten Fullmakter utökades med en ny egenskap som särskilt bokföringsbyråer och andra som använder tjänsten i sitt yrke har nytta av.

Det förekommer avbrott i Suomi.fi-meddelanden 11.10 och 12.10.2019

Publicerad 9.10.2019

Underhållsarbetet orsakar korta avbrott i Suomi.fi-meddelanden 11.10. och 12.10.

Suomi.fi-identifikation: Nordeas kunder identifierar sig endast med kodapp eller -kalkylator från och med den 27 september

Publicerad 25.9.2019

Nordeas kunder kan i fortsättningen identifiera sig endast med kodapp eller -kalkylator i Suomi.fi-identifikation och offentliga tjänster som använder den fr.o.m. den 27 september. Nordeas kunder kan även i fortsättningen logga in i nätbanken med kodtabell.

Suomi.fi-identifikation:Danske Banks säkerhetskort tas ur bruk 14.9

Publicerad 12.9.2019

Danske Bank har meddelat att de slopar de traditionella kodtabellerna eller säkerhetskorten den 14 september. Detta gäller även Suomi.fi-identifikation och alla offentliga förvaltningens tjänster som använder Suomi.fi-identifikation.

Lättare att uträtta ärenden för någon annan i socialvårdens e-tjänster – en egen Suomi.fi-fullmaktskod för socialvården

Publicerad 22.8.2019

Man definierat en egen fullmaktskod för socialvårdens e-tjänster i Suomi.fi-fullmakter. I och med den nya fullmaktskoden är det lättare att uträtta ärenden för någon annan. Med fullmaktskoden bestäms i vilka ärenden den befullmäktigade kan uträtta ärenden för fullmaktsgivaren. Fullmaktskoden har definierats av Institutet för hälsa och välfärd i samarbete med Befolkningsregistercentralen.

Suomi.fi-identifikation: förändringar i bankernas identifieringstjänster i höst

Publicerad 14.8.2019

I höst kommer bankernas identifieringstjänster att förändras. Några banker har meddelat att de helt slopar de traditionella kodtabellerna och i fortsättningen kommer att instruera sina kunder att använda en kodapp som installeras i telefonen. Det har än så länge inte fastställts någon exakt tidtabell för förändringarna.

Redan över 10 miljoner ärenden uträttade åt någon annan elektroniskt med hjälp av Suomi.fi-fullmakter

Publicerad 25.6.2019

Under den första delen av det här året (januari–maj) uppgick antalet användningar redan till över 6,5 miljoner. Detta innebär att på månadsnivå har över 1,6 miljoner ärenden uträttats åt någon annan.

Fler än 100 000 använder Suomi.fi-mobil

Publicerad 20.6.2019

Mobilappen är snabb och lätt att använda. Det är enkelt att ta med meddelanden och bilagor i mobilen eller surfplattan till stugan, valbåset eller besök hos en myndighet till exempel.

Suomi.fi-fullmakter: Elektronisk fullmakt underlättar besök i apoteket för annans räkning

Publicerad 13.6.2019

I framtiden räcker det med det egna identitetsbeviset för att ta ut någon annans receptmedicin på apoteket, bara man har fått en elektronisk fullmakt från tjänsten Suomi.fi Reformen underlättar situationen särskilt för dem som sköter om barnens och makens ärenden.