suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Nyhetsarkiv

I nyhetsarkivet kan du läsa gamla nyheter.

Suomi.fi-identifikation:Danske Banks säkerhetskort tas ur bruk 14.9

Publicerad 12.9.2019

Danske Bank har meddelat att de slopar de traditionella kodtabellerna eller säkerhetskorten den 14 september. Detta gäller även Suomi.fi-identifikation och alla offentliga förvaltningens tjänster som använder Suomi.fi-identifikation.

Lättare att uträtta ärenden för någon annan i socialvårdens e-tjänster – en egen Suomi.fi-fullmaktskod för socialvården

Publicerad 22.8.2019

Man definierat en egen fullmaktskod för socialvårdens e-tjänster i Suomi.fi-fullmakter. I och med den nya fullmaktskoden är det lättare att uträtta ärenden för någon annan. Med fullmaktskoden bestäms i vilka ärenden den befullmäktigade kan uträtta ärenden för fullmaktsgivaren. Fullmaktskoden har definierats av Institutet för hälsa och välfärd i samarbete med Befolkningsregistercentralen.

Suomi.fi-identifikation: förändringar i bankernas identifieringstjänster i höst

Publicerad 14.8.2019

I höst kommer bankernas identifieringstjänster att förändras. Några banker har meddelat att de helt slopar de traditionella kodtabellerna och i fortsättningen kommer att instruera sina kunder att använda en kodapp som installeras i telefonen. Det har än så länge inte fastställts någon exakt tidtabell för förändringarna.

Redan över 10 miljoner ärenden uträttade åt någon annan elektroniskt med hjälp av Suomi.fi-fullmakter

Publicerad 25.6.2019

Under den första delen av det här året (januari–maj) uppgick antalet användningar redan till över 6,5 miljoner. Detta innebär att på månadsnivå har över 1,6 miljoner ärenden uträttats åt någon annan.

Fler än 100 000 använder Suomi.fi-mobil

Publicerad 20.6.2019

Mobilappen är snabb och lätt att använda. Det är enkelt att ta med meddelanden och bilagor i mobilen eller surfplattan till stugan, valbåset eller besök hos en myndighet till exempel.

Suomi.fi-fullmakter: Elektronisk fullmakt underlättar besök i apoteket för annans räkning

Publicerad 13.6.2019

I framtiden räcker det med det egna identitetsbeviset för att ta ut någon annans receptmedicin på apoteket, bara man har fått en elektronisk fullmakt från tjänsten Suomi.fi Reformen underlättar situationen särskilt för dem som sköter om barnens och makens ärenden.

Gränssnittet för Suomi.fi-fullmakter har förnyats

Publicerad 11.6.2019

Det nya användargränssnittet för Suomi.fi-fullmakter har tagits i bruk tisdag 11 juni.

Suomi.fi har nu teckenspråkigt innehåll även för företagare

Publicerad 30.5.2019

På Suomi.fi hittar du på teckenspråk information om att planera företagsverksamheten samt för företagarens inkomst.

Informationen om val av vårdenhet finns i fortsättningen i webbtjänsten Suomi.fi

Publicerad 9.5.2019

Vårdenhetsval.fi-webbplatsens innehåll om val av hälsotjänster flyttar till webbtjänsten Suomi.fi.

Korta avbrott kan förekomma i Suomi.fi-tjänsterna 28.4.2019 kl. 9.00 - 12.00

Publicerad 25.4.2019

I Suomi.fi-tjänster kan det förekomma korta avbrott 28.4.2019 kl. 9.00 - 12.00. Avbrotten kan påverka följande tjänster: Suomi.fi-identifikation, Suomi.fi-fullmakter, Suomi.fi-nättjänsten.