suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Nyhetsarkiv

I nyhetsarkivet kan du läsa gamla nyheter.

Extra e-postnotifikationer från Suomi.fi-meddelanden

Publicerad 2.8.2021

Suomi.fi-meddelanden har på måndag morgon 2.8.2021 skickat onödiga e-postnotifikationer, fastän det inte funnits nya meddelanden i tjänsten.

Svenskspråkigt teckenspråk kan nu anmälas som modersmål till befolkningsdatasystemet

Publicerad 10.6.2021

I Suomi.fi-webbtjänsten kan man i fortsättningen ange finlandssvenskt teckenspråk som sitt modersmål. Uppgiften om modersmål sparas i befolkningsdatas

Läckte dina personuppgifter ut i offentligheten eller blev du offer för identitetsstöld? Nu får du samlade råd från Suomi.fi-webbtjänsten

Publicerad 19.5.2021

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har publicerat en informations- och ärendehelhet i Suomi.fi-webbtjänsten, där medborgarna får infor

Suomi.fi-fullmakter: nu kan du uträtta ärenden för en annan vuxens räkning i Mina Kanta

Publicerad 25.3.2021

Det är nu möjligt för dig att i tjänsten Fullmakter ge en betrodd person fullmakt att sköta dina ärenden i FPA:s Mina Kanta. Med samma fullmakt kan du

Driftavbrott i Suomi.fi-fullmakter den 7.3.

Publicerad 3.3.2021

Underhållsarbetena orsakar korta driftavbrott i tjänsten. Under driftavbrottet är det inte möjligt att ge eller begära fullmakter.

Störning i öppnandet av Suomi.fi-meddelanden är över

Publicerad 2.3.2021

Störningen i öppnandet av Suomi.fi-meddelanden är över. Under störningen öppnades inte alla meddelanden.

Läckte dina personuppgifter ut i offentligheten? Snart får du samlade råd från Suomi.fi-webbtjänsten

Publicerad 2.3.2021

Den nya informations- och ärendehelheten riktas till personer som blivit offer för identitetsstöld eller dataintrång.

Störning i öppnandet av bilagor i Suomi.fi-meddelanden

Publicerad 1.3.2021

Det har upptäckts en störning i öppnandet av Suomi.fi-meddelanden.

Fyller du 18 år i år? Håll ett öga på din post i januari!

Publicerad 21.1.2021

Grattis alla ungdomar som fyller 18 år i år. Informationspaketet för 18-åringar finns tillgängligt för alla på adressen suomi.fi/18ar.

Suomi.fi-identifikation använder OP Tjänsten för förmedling av identifiering

Publicerad 13.1.2021

I fortsättningen går alla identifieringar via OP:s förmedlingstjänst oavsett hos vilken bank eller teleoperatör användaren är kund.