suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Genvägar till information och tjänster

Starta eget företag

Ta reda på allt det som just du ska göra och känna till då du grundar ett företag. Utgående från dina svar utformar vi en minneslista över de ärenden du ska sköta.

Kontrollera vilka tillstånd behöver du

Säkerställ vilka tillstånd din näring kräver. Du kan begränsa tillståndslistan enligt din bransch.

Information och tjänster för företag och samfund

Aktuellt för företag och samfund

Läs alla nyheter