suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Beskattning av företag

Ditt företag ska på eget initiativ göra vissa anmälningar och betalningar till Skatteförvaltningen per skatteperiod, i regel varje månad. Du betalar inkomstskatt på företagets resultat och mervärdesskatt på mervärdesskattepliktig affärsverksamhet. På lönerna verkställer företaget förskottsinnehållningar och betalar sjukförsäkringsavgifter. För tillverkning och import av vissa produkter betalas accis.

Innehållet på denna sida är nödvändigtvis inte uppdaterat på grund av coronavirussituationen. 

Aktuell information finns på sidan Coronavirussituationen: en nyhet som uppdateras.Öppnas i ett nytt fönster.

Företagsbeskattning

Ditt företags beskattning består av betalningar och deklarationer. Företagsformen påverkar ditt företags inkomstbeskattning.