suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Företagsbeskattning

Gör de behövliga deklarationerna till Skatteförvaltningen på eget initiativ. Betala företagets inkomstskatt som förskottsskatt i enlighet med beskattningsbeslutet. Se också till att betala moms, arbetsgivarprestationer och acciser inom de utsatta tiderna. Du kan ansöka om ändring i beskattningsbesluten hos skatterättelsenämnden.

Innehållet på denna sida är nödvändigtvis inte uppdaterat på grund av coronavirussituationen. 

Aktuell information finns på sidan Coronavirussituationen: en nyhet som uppdateras.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Företagets inkomstskatt

Företagsformen påverkar ditt företags inkomstbeskattning. Gör en skattedeklaration för inkomstbeskattningen en gång per år. Inkomstskatten betalas i regel i form av förskottsskatt.

Mervärdesskatt

Mervärdesskatt betalas på försäljning av varor och tjänster. Deklarera och betala skatten på eget initiativ. Kom ihåg avdragsmöjligheterna..

Lön och arbetsgivarprestationer

Deklarera och betala arbetsgivarprestationerna på eget initiativ till Skatteförvaltningen varje månad.

Punktskatt

Punktskatter riktar sig till konsumtion av vissa produkter. Se till att du har de tillstånd som behövs samt deklarerar och betalar skatten.

Sökande av ändring i beskattningen

Vid behov kan ändring sökas i beskattningsbeslutet.