suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Företagsbeskattning

Kom ihåg att meddela om ditt företag vid behov till Skatteförvaltningens register.

Deklarera och betala skatterna inom utsatt tid. Tidsfristerna är vanligtvis månatliga. Du kan deklarera och betala företagets skatter i MinSkatt.

Innehållet på denna sida är nödvändigtvis inte uppdaterat på grund av coronavirussituationen. Anvisningar gällande coronasituationen finns på Skatteförvaltningens webbplats.Öppnas i ett nytt fönster.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Företagets inkomstskatt

Lämna en skattedeklaration för inkomstskatter en gång per år och betala inkomstskatt som förskottsskatt.

Mervärdesskatt

Mervärdesskatt betalas på försäljning av varor och tjänster. Deklarera och betala skatten på eget initiativ. Kom ihåg avdragsmöjligheterna..

Lön och arbetsgivarprestationer

Meddela löneuppgifter och arbetsgivarprestationer till inkomstregistret och betala arbetsgivarprestationer inom utsatt tid.

Punktskatt

Punktskatter riktar sig till konsumtion av vissa produkter. Se till att du har nödvändiga tillstånd och deklarera och betala skatter.

Sökande av ändring i beskattningen

Vid behov kan ändring sökas i beskattningsbeslutet.