suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Organisationer som erbjuder tjänster

Avgränsa listan

242 organisationer

 • Arbets- och näringsbyrån

  Arbets- och näringsbyråerna är lokalförvaltning underställd närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna).
 • Arbets- och näringsministeriet

 • Arbetslöhetskassan för undervisning och vetenskap

  Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap är en av landets största arbetslöshetskassor (105 000 medlemmar). Vi hette...
 • Arbetslöshetskassan Aaria

  Arbetslöshetskassan Aaria betalar dagpenning till sina medlemmar under arbetslösheten, permittering eller under arbetskraftspolitiska...
 • Arbetslöshetskassan för högt utbildade KOKO

  KOKO-kassan är Finlands näst största arbetslöshetskassa. Vi erbjuder högutbildade säkerhet, stöd och framtidstro. Vi betalar...
 • Arbetslöshetskassornas Samorganisation

  Finland har 18 arbetslöhetskassor som betalar inkomstrelaterad dagpenning till sina medlemmar under deras arbetslöshet. Arbetslöshetskassornas...
 • Arbetsrådet

  Arbetsrådet är en specialmyndighet som lyder under arbets- och näringsministeriet, men som är oberoende i sin verksamhet....
 • Aura kommun

  Aura är en kommun i landskapet Egentliga Finland i Finland. Aura har cirka 3 959 invånare och har en yta på 95,58 km². Aura...
 • Auralan Nuoret ry

  Auralan Nuoret ry är en politiskt och religiöst obunden småbarns- och ungdomsförening. Målet med vårt barn- och ungdomsarbete...
 • Befolkningsförbundet rf

  Befolkningsförbundet är en organisation vars uppdrag är att stärka välfärd och mänsklig samhörighet. Vi vill vara en pålitlig,...
 • Birkala kommun

 • Birkalands arbets- och näringsbyrå

 • Borgå stad

  Borgå har drygt 50 000 invånare. Borgå är tvåspråkig och erbjuder alla tjänster på finska och på svenska.
 • Brottsofferjouren - RIKU

  Brottsofferjouren (RIKU) förbättrar brottsoffrens, anhörigas eller vittnens ställning genom att producera stöd- och rådgivningstjänster...
 • Business Finland Oy

  Business Finland är en finländsk offentlig aktör som erbjuder innovationsfinansiering och tjänster för internationalisering...
 • Civiltjänstcentralen

  Civiltjänstcentralen ansvarar för verkställandet av civiltjänsten, anordnandet av utbildningen av civiltjänstgörare och styrningen...
 • Dataombudsmannens byrå

  Dataombudsmannens byrå är en nationell tillsynsmyndighet som övervakar efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen. I byrån...
 • DigiFinland Oy

 • Domstolsväsendet

 • Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå