suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Organisationer som erbjuder tjänster

205 organisationer

Avgränsa listan

Skriv organisationens namn
 • Allmänna arbetslöshetskassan YTK

  Allmänna arbetslöshetskassan YTK är en obunden och självständig arbetslöshetskassa. ​​Vi är öppen för alla löntagare. Det...

 • Arbets- och näringsbyrån

  Arbets- och näringsbyråerna är lokalförvaltning underställd närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna).

 • Arbets- och näringsministeriet

 • Arbetslöshetskassan Aaria

  Arbetslöshetskassan Aaria betalar dagpenning till sina medlemmar under arbetslösheten, permittering eller under arbetskraftspolitiska...

 • Arbetslöshetskassan för högt utbildade KOKO

  KOKO-kassan är Finlands näst största arbetslöshetskassa. Vi erbjuder högutbildade säkerhet, stöd och framtidstro. Vi betalar...

 • Arbetslöshetskassornas Samorganisation

  Finland har 18 arbetslöhetskassor som betalar inkomstrelaterad dagpenning till sina medlemmar under deras arbetslöshet. Arbetslöshetskassornas...

 • Arbetsrådet

  Arbetsrådet är en specialmyndighet som lyder under arbets- och näringsministeriet, men som är oberoende i sin verksamhet....

 • Befolkningsförbundet rf

  Befolkningsförbundet är en organisation vars uppdrag är att stärka välfärd och mänsklig samhörighet. Vi vill vara en pålitlig,...

 • Birkalands arbets- och näringsbyrå

 • Borgå stad

  Borgå har drygt 50 000 invånare. Borgå är tvåspråkig och erbjuder alla tjänster på finska och på svenska.

 • Brottsofferjouren - RIKU

  Brottsofferjouren (RIKU) förbättrar brottsoffrens, anhörigas eller vittnens ställning genom att producera stöd- och rådgivningstjänster...

 • Business Finland Oy

  Business Finland är en finländsk offentlig aktör som erbjuder innovationsfinansiering och tjänster för internationalisering...

 • Civiltjänstcentralen

  Civiltjänstcentralen ansvarar för verkställandet av civiltjänsten, anordnandet av utbildningen av civiltjänstgörare och styrningen...

 • Dataombudsmannens byrå

  Dataombudsmannens byrå är en nationell tillsynsmyndighet som övervakar efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen. I byrån...

 • DigiFinland Oy

 • Domstolsväsendet

 • Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå

 • Egentliga Finlands räddningsverk

  Egentliga Finlands räddningsverk ansvarar för räddningsverksamheten i hela landskapet, i de 27 kommunerna längst västerut...

 • Energimyndigheten

  Energimyndigheten är en tillstånds- och tillsynsmyndighet som övervakar och främjar verksamheten på el- och gasmarknaden,...

 • Esbo stad