suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Arbets- och näringsbyrån

Organisation

Arbets- och näringsbyråerna är lokalförvaltning underställd närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna).

Vilka tjänster kan jag få?


Bekanta dig med organisationens servicekanaler