suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Arbets- och näringsbyrån

Arbets- och näringsbyråerna är lokalförvaltning underställd närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna).

Kontaktuppgifter

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 2296962-1

Webbsida
te-palvelut.fi
www.te-palvelut.fi/te/sv