suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Arbetarskyddscentralen

Arbetarskyddscentralen arbetar för ett ännu bättre arbetsliv genom att fokusera på arbetarskydd, arbetstrivsel och arbetshälsa. I praktiken innebär det att arrangera utbildningar, producera publikationer och videor, erbjuda konkreta redskap för arbetsplatsernas utvecklingsarbete och uppehålla personregistret för arbetarskyddet.

Kontaktuppgifter

E-post
info@ttk.fi

Besöksadress
Georgsgatan 29 C
00100 Helsingfors

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 0202500-9

Telefon
+358 9616261 
(lna/msa)

Webbsida
Työturvallisuuskeskus
www.ttk.fi

Postadress
Georgsgatan 29 C
00100 Helsingfors