suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Suomi.fi på teckenspråk

Informerande innehåll i Suomi.fi finns också på teckenspråk. Innehållet utvecklas i samarbete med Finlands Dövas Förbund. Innehållet på teckenspråk är markerat med en symbol som har utformats av Finlands Dövas Förbund.

I Suomi.fi-webbtjänsten hittar du offentliga tjänster och information för olika situationer. Suomi.fi erbjuder kunder inom den offentliga förvaltningen åtkomst till egna data samt till elektroniska meddelanden och fullmakter enkelt från ett och samma ställe. Du kan uträtta ärenden med myndigheterna när det passar dig bäst – smidigt och säkert!

Suomi.fi är avsett för medborgare, företag och samfund samt myndigheter. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för utvecklingen av Suomi.fi.

Videor på teckenspråk för medborgare

Videor på teckenspråk för företag eller samfund

Anvisningar för användning av Suomi.fi-tjänster

 • Generella anvisningar

  I Suomi.fi-webbjänsten hittar du information och tjänster för olika livssituationer och olika skeden av företagets livscykel.
 • Information om meddelanden

  Via Suomi.fi-meddelanden får du beslut, delgivningar och andra viktiga meddelanden från myndigheterna elektroniskt i stället för med papperspost.
 • Information om fullmakter

  I Suomi.fi-fullmakter kan personer, företag och samfund ge någon annan en fullmakt att sköta ärenden på deras räkning.
 • Information om identifikation

  Suomi.fi-identifikation är den gemensamma identifieringstjänsten för den offentliga förvaltningens e-tjänster.