suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Information och tjänster för medborgare

Sköt dina ärenden lätt och smidigt

Kommunicera med myndigheter

Ta emot meddelanden och beslut från myndigheter elektroniskt. Svara eller skicka ytterligare uppgifter till myndigheterna. Nu även i mobilappen!

Uträtta ärenden åt ett företag eller en person

Ge en annan fullmakt att uträtta ärenden åt dig eller be om fullmakt för att uträtta ärenden åt någon annan.

Kontrollera dina uppgifter i olika register

Kontrollera vilka uppgifter som finns om dig i olika myndighetsregister. Du får anvisningar om hur du ändrar dina registeruppgifter om du upptäcker fel i dem.

Aktuellt för medborgare