suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Skilsmässa

En upplösning av ett parförhållande kan vara en skakande upplevelse och en psykiskt belastande livssituation. Samtidigt borde man också orka sköta de praktiska arrangemangen kring till exempel ekonomin, boendet och barnen.  Om det känns som om din eller din familjs resurser håller på att ta slut, sök då hjälp utan dröjsmål.

Den här guiden berättar för dig vad du ska beakta när du skiljer dig och var du vid behov kan få hjälp

Skilsmässa och en hotfull situation

Ring nödnumret 112 om du upplever ett akut hot om våld eller om du utsätts för våld. Sök hjälp för att behandla saken när den situationen är över.

När du funderar på skilsmässa

Innan du börjar planera att skilja dig ska du överväga om problemen kan lösas på något annat sätt

Information och stöd vid skilsmässa

När ni har beslutat er för att skilja er blir ni tvungna att planera praktiska frågor i anslutning till skilsmässan.

Hur ansöker man om skilsmässa?

Du kan ansöka om skilsmässa hos tingsrätten ensam eller tillsammans med din make/maka.

Vad händer efter skilsmässan?

Efter skilsmässan är det bra att komma ihåg att ta hand om sitt eget och barnens välbefinnande.