suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Välkommen till vuxen ålder!

Att bli vuxen är ett viktigt steg som för med sig såväl nya möjligheter som skyldigheter. När du fyller 18 år kan din vårdnadshavare inte längre sköta dina ärenden. Du kan sköta många ärenden elektroniskt, så börja med att skaffa ett verktyg för elektronisk identifiering, till exempel nätbankskoder. Du får nätbankskoder hos din bank. Ta också i bruk Suomi.fi-meddelanden så får du meddelanden från myndigheterna elektroniskt i stället för som papperspost. Om du redan har ett elektroniskt identifieringsverktyg, kan du aktivera Suomi.fi-meddelanen.

Att bli myndig innebär också att du får nya rättigheter. Du kan till exempel gifta dig och rösta i många val. 

Om du inte vet var du ska börja, fråga Navigatorn om hjälp.Navigatorn är en plats där man får hjälp med ärenden som berör arbete, utbildning och vardag.

Identitetskortet fram!

Du kan styrka din identitet med ett pass eller identitetskort. Du behöver också ett verktyg för elektronisk identifiering.

Börja studera

Först se till att du har alla grundläggande saker i skick. Finansiera din studietid med studiestöd och utnyttja studiebostäderna.

Mot arbetslivet

Om du har fått eller snart kommer att få en examen, anmäl dig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån (TE-byrån).

Den första egna bostaden

Du kan hyra en bostad på den privata marknaden eller av kommunen. Det finns särskilda bostäder för studerande. Då du flyttar, gör en flyttanmälan.

Kontroll över ekonomin

Det lönar sig att planera och följa med sin egen ekonomi. Du kan börja med att göra en lista över alla dina inkomster och utgifter.

Värnplikt eller civiltjänst?

Alla män som fyller 18 år får en kallelse till beväringstjänst av försvarsmakten. Kvinnor kan göra frivillig militärtjänst.

Ditt välbefinnande

Du får hälsotjänster vid kommunens hälsovårdscentral. Högskolestuderande har egna hälsotjänster.

Tillstånd att påverka

När du har fyllt 18 år kan du rösta och ställa upp i val.