suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Försvaret tillhör alla

Finländska män har allmän värnplikt. Alla 18-åriga finländska män får i mars-april en uppbådskungörelse av Försvarsmakten, av vilken datum och plats för uppbådet framgår. Kvinnor kan ansöka om frivillig militärtjänstÖppnas i ett nytt fönster. det år de fyller 18 år.

Före uppbådetÖppnas i ett nytt fönster. är det viktigt att besvara det frågeformulär som Försvarsmakten skickat med uppbådskungörelsen, eftersom det bl.a. påverkar valet av tjänstgöringsplats och därmed även den kommande tjänstgöringsuppgiften.

Försvarsmaktens tjänst MinMiliÖppnas i ett nytt fönster. är din servicekanal och guide under hela värnpliktstiden. Genom att logga in i MinMili får du anvisningar om hur du förbereder dig inför uppbådet eller ansöka om frivillig militärtjänst för kvinnor samt sköta andra ärenden som gäller värnplikten.

Hur påverkar medlemskapet i Nato beväringstjänsten? Läs mera om Försvarsmakten, Nato och värnplikten.Öppnas i ett nytt fönster.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Militär- och civiltjänst

Finländska män har allmän värnplikt. Kvinnor kan söka till frivillig militärtjänst.