suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tillstånd att påverka

När du har fyllt 18 år har du rätt att rösta och ställa upp i val. Olika val har olika villkor för rösträtt och kandidater. 

Myndiga unga kan också stöda medborgarinitiativ eller komma med egna initiativ. Genom medborgarinitiativ kan man föreslå nya lagar eller ändringar i befintlig lagstiftning.

Du kan påverka framtiden – besvara enkäter och berätta vad du tycker.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Ungdomar och påverkan

Unga kan påverka till exempel verksamheten i skolan, i fritidsorganisationer och i hemkommunen. Alla som har fyllt 18 år får rösta i val.

Röstning vid kommunalval

Du har rätt att rösta vid kommunalval om du är invånare i kommunen och har fyllt 18 år senast på valdagen.

Röstning vid välfärdsområdesval

Genom välfärdsområdesval väljs välfärdsområdesfullmäktige som utövar den högsta beslutanderätten i välfärdsområdet.

Röstning vid riksdagsval

Du har rätt att rösta vid riksdagsval om du har fyllt 18 år senast på valdagen och du har finskt medborgarskap.

Röstning vid presidentval

Du har rätt att rösta vid presidentval om du är finsk medborgare och har fyllt 18 år senast på valdagen.

Röstning vid val till Europaparlamentet

Finska medborgare och medborgare i andra EU-länder rätt att rösta vid val till Europaparlamentet i Finland, om de har hemkommun i Finland.

Besvara enkäterna

Du har nu rätt att delta i Statistikcentralens samhälleliga enkäter och undersökningar som gäller myndiga.

Att väcka initiativ

En vanlig medborgare kan påverka lagstiftningen och den egna kommunens och välfärdsområdets beslutsfattande genom att väcka och delta i initiativ.

Är du nöjd med innehållet på denna sida?