suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Besvara enkäterna

Du har nu rätt att delta i Statistikcentralens samhälleliga enkäter och undersökningar som gäller myndiga.

Om du har valts med i en enkät representerar du en omfattande grupp personer i din ålder. Därför är ditt svar oersättligt!

Samhällelig information är framtidens byggmaterial. Information uppkommer dock inte av sig själv, utan den måste samlas in. I praktiken sammanställs informationen utifrån svar från ett stort antal enskilda medborgare: svaren är som lapparna i ett lapptäcke. Var och en av oss har en viktig roll i detta sammanhang. Ge beslutsfattarna tillförlitlig information om din åldersklass.

Svaren behandlas på ett datasäkert sätt. Det går inte att identifiera en enskild uppgiftslämnare i den publicerade statistiken.

Se innehåll med anknytning till ämnet


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 18.12.2023