suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Röstning vid riksdagsval

Riksdagsval ordnas vart fjärde år i april.

Finland är indelat i 13 valkretsar. Dessa är Lapplands, Uleåborgs, Vasa, Mellersta Finlands, Savolax-Karelens, Satakunta, Birkalands, Egentliga Finlands, Tavastlands, Sydöstra Finlands, Nylands, Helsingfors och Ålands valkrets. Du kan endast rösta på en kandidat i din egen valkrets.

Vem kan rösta?

  • Du har rätt att rösta vid riksdagsval om du har fyllt 18 år senast på valdagen och du är finsk medborgare.

Hur kan jag rösta?

  • Du kan rösta på förhand på vilket som helst förhandsröstningsställe i Finland eller utomlands. På valdagen kan du endast rösta på ditt eget röstningsställe. Stället meddelas på anmälan om rösträtt som skickats före valet till var och en som har rätt att rösta. Om du har aktiverat Suomi.fi-meddelanden får du anmälan elektroniskt till Suomi.fi-meddelanden. Aktivera Suomi.fi-meddelanden.
  • Om du har hög ålder, är rörelsehindrad eller har en bestående sjukdom och kan inte rör sig till röstningstället, kan du be om stöd för att rösta hemma. Kontakta centralvalnämnden i din kommun.
  • Ta med dig pass eller officiellt identitetskort när du besöker röstningsstället. Du behöver inte ta med anmälan om rösträtt som du fått per post. Även om anmälan inte är obligatorisk, kan det påskynda förrättningen t.ex. om du röstar på förhand utomlands.
  • Om du stadigvarande bor eller tillfälligt vistas utomlands vid tidpunkten för valet, har du rätt att rösta per brev från utlandet. Om du vill rösta per brev ska du beställa brevröstningshandlingarna från Finland till utlandet. 

Läs mer om val på Vaalit.fiÖppnas i ett nytt fönster.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 16.2.2023