suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Röstning vid presidentval

Presidentval ordnas vart sjätte år i januari. Presidentvalet är ett direkt val som vid behov utförs genom två valomgångar. Om ingen av kandidaterna fått mer än hälften av de avgivna rösterna på den första omgången, avgörs valet på den andra omgången mellan de två kandidater som fått flest röster.

Vem kan rösta?

  • Du har rätt att rösta vid presidentval om du har fyllt 18 år senast på valdagen och du är finsk medborgare.

Kun kan jag rösta?

  • Du kan rösta på förhand på vilket som helst förhandsröstningsställe i Finland eller utomlands. På valdagen kan du endast rösta på ditt eget röstningsställe. Stället meddelas på kortet som som skickats före valet till var och en som har rätt att rösta. Om du har aktiverat Suomi.fi-meddelanden får du kortet elektroniskt till Suomi.fi-meddelanden. Läs mer om Suomi.fi-meddelanden.
  • Om du har hög ålder, är rörelsehindrad eller har en bestående sjukdom och kan inte rör sig till röstningstället, kan du be om stöd för att rösta hemma. Kontakta centralvalnämnden i din kommun.
  • Ta med dig pass eller officiellt identitetskort när du besöker röstningsstället. Du behöver inte ta med anmälan om rösträtt som du fått per post. Även om meddelandekortet inte är obligatoriskt, kan det påskynda förrättningen t.ex. om du röstar på förhand utomlands.
  • Om du stadigvarande bor eller tillfälligt vistas utomlands vid tidpunkten för valet, har du rätt att rösta per brev från utlandet. Om du vill rösta per brev ska du beställa brevröstningshandlingarna från Finland till utlandet. 

Läs mer om val på Vaalit.fiÖppnas i ett nytt fönster.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 30.11.2021