suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Röstning vid kommunalval

Kommunalval ordnas vart fjärde år i april. Vid kommunalval väljs ledamöter till kommuners fullmäktige. 

Vem kan rösta?

  • Du kan rösta i kommunalval om du är invånare i kommunen och har fyllt 18 år senast på valdagen.
  • Din hemkommun på valet är den kommun du är invånare i sedan 51 dagar före valdagen.
  • Förutom finska medborgare, har även de medborgare i andra EU-länder samt isländska och norska medborgare som har hemkommun i Finland rätt att rösta i kommunalval.
  • Också medborgare i ett land utanför EU är röstberättigade, om de har haft hemkommun i Finland utan avbrott i minst två år beräknat från den 51:a dagen före valdagen.
  • Som hemkommun bestäms vid valet den kommun där du varit skriven 51 dagar före den egentliga valdagen.

Hur kan jag rösta?

  • Du kan rösta på förhand på vilket som helst förhandsröstningsställe i Finland eller utomlands. På valdagen kan du endast rösta på ditt eget röstningsställe. Stället meddelas på kortet som som skickats före valet till var och en som har rätt att rösta. Om du har aktiverat Suomi.fi-meddelanden får du kortet elektroniskt till Suomi.fi-meddelanden. Läs mer om Suomi.fi-meddelanden.Öppnas i ett nytt fönster.
  • Om du har hög ålder, är rörelsehindrad eller har en bestående sjukdom och kan inte rör sig till röstningstället, kan du be om stöd för att rösta hemma. Kontakta centralvalnämnden i din kommun.
  • Ta med dig pass eller officiellt identitetskort när du besöker röstningsstället. Du behöver inte ta med anmälan om rösträtt som du fått per post. Även om meddelandekortet inte är obligatoriskt, kan det påskynda förrättningen t.ex. om du röstar på förhand utomlands.
  • Om du stadigvarande bor eller tillfälligt vistas utomlands vid tidpunkten för valet, har du rätt att rösta per brev från utlandet. Om du vill rösta per brev ska du beställa brevröstningshandlingarna från Finland till utlandet. 

Läs mer om val på Vaalit.fiÖppnas i ett nytt fönster.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 20.12.2023