suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Röstning vid välfärdsområdesval

Genom välfärdsområdesval väljs välfärdsområdesfullmäktige som utövar den högsta beslutanderätten i välfärdsområdet.

Det första välfärdsområdesvalet förrättades som separata val den 23 januari 2022. Välfärdsområdesvalet ska från och med 2025 förrättas samtidigt med kommunalvalet.

Helsingfors stad ska inte vara ett välfärdsområde och där förrättas inte välfärdsområdesval. 

Vem kan rösta?

 • Du kan rösta i kommunalval om du är invånare i kommunen som hör till välfärdsområdet och har fyllt 18 år senast på valdagen.
 • Din hemkommun på valet är den kommun du är invånare i sedan 51 dagar före valdagen.
 • Förutom finska medborgare, har även de medborgare i andra EU-länder samt isländska och norska medborgare som har hemkommun i Finland rätt att rösta.
 • Också medborgare i ett land utanför EU är röstberättigade, om de har haft hemkommun i Finland utan avbrott i minst två år beräknat från den 51:a dagen före valdagen.
 • Som hemkommun bestäms vid valet den kommun där du varit skriven 51 dagar före den egentliga valdagen.
 • Till alla dem som är röstberättigade sänds före valdagen en anmälan om rösträtt (ett meddelandekort). Om du har aktiverat Suomi.fi-meddelanden får du kortet elektroniskt till Suomi.fi-meddelanden. Läs mer om Suomi.fi-meddelanden.Öppnas i ett nytt fönster.

Hur kan jag rösta?

 • Du kan rösta på förhand på vilket som helst förhandsröstningsställe i Finland eller utomlands. 
 • På valdagen kan du endast rösta på ditt eget röstningsställe. Du kan söka ditt röstningsställe på Äänestyspaikat.fiÖppnas i ett nytt fönster.. Stället meddelas också på meddelandekortet som skickats före valet till dig. 
 • Om du har hög ålder, är rörelsehindrad eller har en bestående sjukdom och kan inte rör sig till röstningstället, kan du be om stöd för att rösta hemma. Kontakta centralvalnämnden i din kommun.
 • Ta med dig pass eller officiellt identitetskort när du besöker röstningsstället. Du behöver inte ta med anmälan om rösträtt som du fått per post. Även om meddelandekortet inte är obligatoriskt, kan det påskynda förrättningen t.ex. om du röstar på förhand utomlands.
 • Om du stadigvarande bor eller tillfälligt vistas utomlands vid tidpunkten för valet, har du rätt att rösta per brev från utlandet. Om du vill rösta per brev ska du beställa brevröstningshandlingarna från Finland till utlandet. 

Läs mer om val på Vaalit.fiÖppnas i ett nytt fönster.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 20.12.2023