suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Röstning vid val till Europaparlamentet

Vid val till Europaparlamentet, som ordnas vart femte år, väljs ledamöter till Europaparlamentet. Från Finland valdes 13 Europaparlamentariker vid valet i 2019.

Valkretsen är hela landet, vilket betyder att du kan rösta på vilken kandidat som helst som ställts upp i Finland.

Vem kan rösta?

  • Du har rätt att rösta vid val till Europaparlamentet om du har fyllt 18 år senast på valdagen och du är finsk medborgare.
  • Du har också rätt att rösta om du är medborgare i ett annat EU-medlemsland, har fyllt 18 år och din hemkommun är i Finland. Som medborgare i ett annat EU-land ska du anmäla dig till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas rösträttsregister senast 80 dagar före valet.

Hur kan jag rösta?

  • Som medborgare i ett EU-land kan du använda din rösträtt antingen i hemlandet eller i det EU-land där du bor. Du kan också ställa upp som kandidat i ettdera landet. Om du är finsk medborgare, men bor i ett annat EU-land och vill rösta där, ska du anmäla dig till landets rösträttsregister i tid.
  • Du kan rösta på förhand på vilket som helst förhandsröstningsställe i Finland eller utomlands. På valdagen kan du endast rösta på ditt eget röstningsställe. Stället meddelas på kortet som som skickats före valet till var och en som har rätt att rösta. Om du har aktiverat Suomi.fi-meddelanden får du kortet elektroniskt till Suomi.fi-meddelanden. Läs mer om Suomi.fi-meddelanden.Öppnas i ett nytt fönster.
  • Om du har hög ålder, är rörelsehindrad eller har en bestående sjukdom och kan inte rör sig till röstningstället, kan du be om stöd för att rösta hemma. Kontakta centralvalnämnden i din kommun.
  • Ta med dig pass eller officiellt identitetskort när du besöker röstningsstället. Du behöver inte ta med anmälan om rösträtt som du fått per post. Även om meddelandekortet inte är obligatoriskt, kan det påskynda förrättningen t.ex. om du röstar på förhand utomlands.
  • Om du stadigvarande bor eller tillfälligt vistas utomlands vid tidpunkten för valet, har du rätt att rösta per brev från utlandet. Om du vill rösta per brev ska du beställa brevröstningshandlingarna från Finland till utlandet. 

Läs mer om val på Vaalit.fiÖppnas i ett nytt fönster.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 20.12.2023