suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ditt välbefinnande

Du kan anlita offentliga eller privata hälsotjänster. Offentliga tjänster kostar mindre för dig. Som klient inom den offentliga hälso- och sjukvården kan du välja din vårdenhet för icke-brådskande vård. 

Om du arbetar kan du använda din arbetsplats företagshälsovård. Företagshälsovården har dock inte alla slags hälsotjänster. Om du studerar vid ett universitet eller en yrkeshögskola kan du anlita de tjänster som erbjuds av Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS).

Se innehåll relaterat till ämnet:

Tandvård för vuxna

I den offentliga munhälsovården får alla den basservice de behöver och hänvisas vidare vid behov.

Hälsovård för högskolestuderande

Både universitetsstuderande och yrkeshögskolestuderande får hälsovårdstjänster vid Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS.

Vaccinationer för vuxna

Vacciner som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet för vuxna fås kostnadsfritt på social- och hälsocentralen.