suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Börja studera

Som 18-åring studerar du sannolikt vid ett gymnasium eller en yrkesläroanstalt. År 2021 trädde en reform i kraft som ledde till att läropliktsåldern steg till 18 år och att studier på andra stadiet efter grundskolan blev obligatoriska. Reformen gäller i huvudsak ungdomar födda 2005 och senare.

För studerande som omfattas av reformen är studierna på andra stadiet avgiftsfria och de studerande får läromedlen gratis från läroanstalten. Avgiftsfriheten gäller inte andra studeranden. 

Hos FPA kan du därtill söka om

Skolresestöd beviljas på olika villkor beroende på om du har rätt till avgiftsfri utbildning eller inte.

Om du åker utomlands för studentutbyte eller arbetspraktik mitt under gymnasiet eller yrkesstudierna kan du också få studiestödÖppnas i ett nytt fönster.. Utred ändå på förhand om du är berättigat till studiestöd.

Kontrollera med FPA:s beräkningsprogram för studiestöd om du kan få studiestöd och hur mycket.Öppnas i ett nytt fönster.

Läs mer om studiestöd och bostadsbidrag som FPA beviljar 18–19-åringar.Öppnas i ett nytt fönster.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Ansökan till högskolan

Ansökan till högskolor görs med gemensam ansökan.