suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Intressebevakning

En person kan behöva intressebevakning till exempel i en situation där hans eller hennes förmåga att bevaka sina intressen eller sköta sina egna angelägenheter försämrats på grund av allvarlig sjukdom eller hög ålder. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller domstolen förordnar en intressebevakare. En privatperson eller en allmän intressebevakare kan vara intressebevakare. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ger vägledning i ordnandet av intressebevakning och övervakar intressebevakarna.

Hjälp vid intressebevakning

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ger råd om hur man skall gå till väga för att ordna intressebevakning.