suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Intressebevakning

Intressebevakning innebär att man sköter en annan persons ekonomiska angelägenheter och bevakar hens intressen när hen inte längre kan göra det själv. Det finns också andra alternativ att sköta din närståendes angelägenheter.

Du kan trygga skötseln av din egendom och andra personliga ärenden med en intressebevakningsfullmakt.

Intressebevakning och intressebevakningsfullmakt -guide hjälper dig att förstå din situation och vägleder dig att göra rätt sak.Öppnas i ett nytt fönster.