suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Närståendevårdare till en närstående

Du kan vara närståendevårdare, om du tar hand om en sjuk, handikappad, äldre eller en närstående som annars behöver särskild hjälp och stöd. Utan din hjälp skulle din närstående inte klara sin vardag. Det är viktigt att du identifierar situationen i tid och kan söka hjälp för att orka.  

Ansök om stöd för närståendevård hos den vårdbehövandes hemkommun med en blankett eller elektroniskt. Även om du inte har ingått ett avtal om närståendevård med kommunen kan du ändå ha rätt till tjänster och stöd. Du kan fråga om detta hos socialbyrån i din hemkommun och FPA.   

Gå till guiden Närståendevårdare till en närstående.