suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Pensionering

Det lönar sig att börja planera pensioneringen i god tid innan du uppnår ålderspensionsåldern. På så sätt vet du vilka alternativ du har, om du kan arbeta och samtidigt få pension, när du kan gå i pension permanent, hur mycket du kommer att få i pension och hur du ska gå till väga när det är dags att ansöka om pension.

Pension från utlandet och utomlands

För att söka pension som intjänats i utlandet varierar från land till land. Den arbetspension tjänat in i Finland betalas till det land där du bor.

Att gå i pension

Börja planera pensioneringen i god tid innan du uppnår ålderspensionsåldern. Så vet du hur du ska gå till väga när det är dags att ansöka om pension.