suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Pensionering

Det lönar sig att börja planera pensioneringen i god tid innan du uppnår ålderspensionsåldern. På så sätt vet du vilka alternativ du har, om du kan arbeta och samtidigt få pension, när du kan gå i pension permanent, hur mycket du kommer att få i pension och hur du ska gå till väga när det är dags att ansöka om pension.

Att gå i pension

Börja planera pensioneringen i god tid innan du uppnår ålderspensionsåldern. Så vet du hur du ska gå till väga när det är dags att ansöka om pension.

Pension från utlandet och utomlands

För att söka pension som intjänats i utlandet varierar från land till land. Den arbetspension tjänat in i Finland betalas till det land där du bor.