suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Stöd för utkomsten

Du kan få grundläggande utkomststöd från FPA om dina inkomster inte räcker till dina dagliga utgifter, såsom mat- och boendekostnader. Vid behov betalar välfärdsområdet kompletterande eller förebyggande utkomststöd. Välfärdsområden och företag också tillhandahåller äldre personer, personer med funktionsnedsättning och rehabiliteringsklienter inom mentalvården och missbrukarvården boendeservice.

Läs mera om Tjänster för äldreÖppnas i ett nytt fönster. och Tjänster för personer med funktionsnedsättningÖppnas i ett nytt fönster..

Utkomststöd

Om dina inkomster och tillgångar inte räcker till för de dagliga utgifterna, kan du ansöka om utkomststöd från FPA och ditt välfärdsområde.

Bostadslöshet

Om du hotas av att bli bostadslös är det viktigt att genast kontakta socialvården i ditt välfärdsområde.