suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Stöd för utkomsten

Du kan få grundläggande utkomststöd från FPA om dina inkomster inte räcker till dina dagliga utgifter, såsom mat- och boendekostnader. Vid behov betalar kommunen kompletterande eller förebyggande utkomststöd. Kommuner och företag också tillhandahåller äldre personer, personer med funktionsnedsättning och rehabiliteringsklienter inom mentalvården och missbrukarvården boendeservice.

Utkomststöd

Om dina inkomster och tillgångar inte räcker till för de dagliga utgifterna, kan du ansöka om utkomststöd från FPA och din kommun.

Nytt hem för en åldrande person

När du åldrar du kanske behöver ett nytt hem där det är lättare att få stöd och tjänster.

Bostadslöshet

Det är en stor kris att bli bostadslös. Du får hjälp av de sociala myndigheterna och organisationer.