suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tjänster för personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning erbjuds hjälpmedel för att röra sig samt rehabilitering och tjänster som hjälper dem att klara sig hemma. Hörsel- och talskadade personer har rätt till tolktjänster. Tjänsterna ordnas ofta som ett samarbete mellan välfärdsområden och organisationer i branschen.

En närståendevårdare för en handikappad person kan få stöd för närståendevård och annan hjälp av välfärdsområdet. I guiden Närståendevårdare till en närstående kan du läsa mer om att bli närståendevårdare samt ekonomiska bidrag och annat hjälp till närståendevårdare.

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning erbjuds hjälpmedel för att röra sig och tjänster som hjälper dem att klara sig hemma.