suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tjänster för äldre

En närståendevårdare för en äldre person kan få stöd för närståendevård och annan hjälp av välfärdsområdet. På sidor Närståendevårdare till en närstående kan du läsa mer om att bli närståendevårdare samt ekonomiska bidrag och annat hjälp för närståendevårdare.

Välfärdsområdet kan erbjuda färdtjänst för mindre bemedlade äldre personer som inte kan använda kollektivtrafik. Färdtjänsten kan användas för att uträtta ärenden och för fritidsresor. Det finns många organisationer som erbjuder kamratstöd och väntjänster för äldre.

Äldres boende

Råd för äldre gällande ett tryggt och fungerande hemboende.

Nytt hem för en äldre person

När du åldrar du kanske behöver ett nytt hem där det är lättare att få stöd och tjänster.