suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Äldres boende

Du kan få måltids-, hemvårds- och sjukvårdstjänster hemma. Stöd och hjälpmedel finns tillgängligt för äldre för ett tryggt och fungerande hemboende. För hemserviceavgifter kan du få ekonomiskt stöd. Om du har en diagnostiserad sjukdom eller skada kan du vara berättigad till vårdbidrag för pensionstagare.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Att bo hemma när man blir äldre

Äldre personer vill ofta bo hemma så länge som möjligt. Här hjälper kommunala tjänster som utförs hemma och företagens och organisationernas tjänster.

Ett säkert hem för äldre

Det finns stöd och hjälpmedel för ett fungerande boende och tryggt gång.

Stöd för hemserviceavgifter

Tjänster som kommunen tillhandahåller i hemmet och privata vård- och omsorgstjänster är avgiftsbelagda. Kontrollera om du kan ha ekonomiskt stöd.