suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ett säkert hem för äldre

När du blir äldre kan du uppleva att det blir besvärligt att klara sig hemma och att närmiljön inte längre känns trygg. Fall är de vanligaste olyckorna i hemmet. Stöd och hjälpmedel finns att tillgå för ett fungerande boende och att röra sig säkert. Fråga om detta hos servicerådgivningen för äldre i din hemkommun eller av kommunens omvårdnadspersonal.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 18.1.2022