suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Att bo hemma när man blir äldre

Om du behöver stöd för hemmaboendet

  • börja med att kontakta socialvården i din kommun. Du får rådgivning och information om tjänster.
  • du kan också köpa tjänster av företag eller organisationer och då är du berättigad till hushållsavdraget.

Äldre personer vill ofta bo hemma så länge som möjligt. Här hjälper kommunala tjänster som utförs hemma och tjänster som köps av privata företag eller organisationer. Be om stöd om du funderar över hur du ska klara dig hemma ensam eller med en familjemedlem. Du kan behöva hjälp på grund av att du har blivit äldre, sjuk, änka eller änkling, du är ensam eller på grund av en anhörigs livssituation. Du kan också behöva stöd om du nyligen har utskrivits från sjukhus.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 18.1.2022