suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Stöd för personer med funktionsnedsättning

FPA beviljar handikappbidrag eller vårdbidrag för pensionstagare till handikappade personer. Med funktionshinderkortet kan personer med funktionsnedsättning påvisa sin funktionsnedsättning eller sitt behov av assistent. Personer med funktionsnedsättning erbjuds hjälpmedel för att röra sig och tjänster som hjälper dem att klara sig hemma.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Stöd och bidrag för handikappade personer

Det är välfärdsområdenas uppgift att ordna nödvändiga tjänster för handikappade personer. FPA beviljar bidrag för handikappade och ger råd om ansökan.

Hjälpmedel och ändringar i bostaden för handikappade personer

Personer med handikapp får gratis hjälpmedel. Om det behövs ändringar i bostaden, kan du få ersättning från välfärdsområdet.

Boendetjänster för handikappade personer

Syftet med boendetjänster för personer med funktionsnedsättning är att erbjuda personerna ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.