suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Vad ska jag göra

Intressebevakning och intressebevakningsfullmakt

När är det aktuellt med intressebevakning? Är du på väg att utfärda en intressebevakningsfullmakt för dig själv?

Den här guiden besvarar exempelvis frågor om vad intressebevakning är, när det behövs en intressebevakare och vad en intressebevakningsfullmakt innebär.

Svara först vems ärenden du vill sköta. Genom att svara på frågorna får du anvisningar och tjänster som passar just din situation.