suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Vetenskap och forskning

Den vetenskapliga forskningen har i Finland centraliserats till universitet och statligt finansierade forskningsinstitutioner inom olika specialområden, det vill säga så kallade sektorforskningsinstitut. Vetenskapen finansieras av den offentliga och privata sektorn samt stiftelser.

Stipendier

Stipendier är skattefria, om beloppet är mindre än det årliga konstnärsstipendiet. Konstnärsstipendiets belopp fastställs årligen.