suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Stipendier

Vem som helst som utför vetenskapligt arbete eller vetenskaplig forskning kan ansöka om stipendier. Genom stipendier kan man trygga sin utkomst och täcka kostnaderna för forskningen, till exempel kostnader för resor och utrustning.

Konststipendier beviljas för konstnärligt arbete. Såväl enskilda konstnärer som arbetsgrupper och samfund kan beviljas stipendier.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Ansökan om stipendium för konstnärligt arbete

Både staten och privata stiftelser kan bevilja stipendier för konstnärligt arbete.

Att söka stipendier

Stipendier som beviljas för forskningsarbete täcker både arbetets kostnader samt forskarnas levnadsutgifter under arbetets gång.