suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Förskoleundervisning och skolgång

Skolgången inleds med förskoleundervisning vid sex års ålder. Grundläggande utbildning är undervisning i årskurserna 1–9. Efter grundskolan kan ungdomar fortsätta med en utbildning på andra stadiet, antingen en yrkesutbildning eller gymnasiet. På sidan Unga efter grundskolan kan du läser mer om ansökan till andra stadiet och alternativ efter grundskolan.

Byte av skola

Kontakta barnets eller den ungas nuvarande skola genast då flytten blir aktuell.