suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Om du blir sjuk

Vård ordnas genast i brådskande fall. I icke-brådskande fall får du tillgång till vård inom en viss tid. Alla som är permanent bosatta i Finland har rätt till ersättningar från sjukförsäkringen. Man kan också ha rätt till ersättningar utifrån att man arbetar i Finland. Sjukdagpenningen ersätter förlust av arbetsinkomster på grund av sjukdom. Om din arbetsförmåga försämrats på grund av en sjukdom eller en kroppsskada, kan du få rehabilitering. Läs mer om ämnet på sidor Rehabiliteringstjänster och stöd för rehabiliteringsklienter.

Via Suomi.fi-fullmakter kan du ge en annan person fullmakt att uträtta ärenden för dig på apoteket. 

Sjukledighet, anställningsförhållande och patientens rättigheter

En sjukdom som medför långvarig arbetsoförmåga konstateras av en läkare. Löntagare, företagare och arbetslösa har rätt till sjukdagpenning.

Mental hälsa

Om du eller någon närstående känner sig nedslagen eller deprimerad en längre tid, finns det orsak att söka hjälp.

Val av vårdenhet

Som klient inom den offentliga hälso- och sjukvården kan du välja din vårdenhet för icke-brådskande vård.