suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Upprätthållande av hälsan

Välfärdsområdet sörjer för hälsorådgivning och hälsokontroller. Välfärdsområdet ansvarar för att ordna primärvårdstjänster, som även omfattar tandvård. Du kan använda en social- och hälsocentral i ditt välfärdsområde eller i ett annat välfärdsområde.

På sidorna Val av vårdenhet kan du läsa mer om dina eventuella rättigheter att förutom social- och hälsocentral, välja även sjukhus, vårdpersonal som sköter om din vård och andra tjänster inom hälsovården.

Hälsovård för skolelever och studerande

Information om skolhälsovård och hälsovårdstjänster för studerande.

Munhälsovård

I mun- och tandvårdstjänster ingår undersökning och behandling av mun- och tandsjukdomar, hälsorådgivning och -undersökningar.

Vaccinationer

Vaccinationer skyddar mot infektionssjukdomar, det vill säga smittsamma sjukdomar.

Screeningar

Målet med screeningarna är att hitta de personer som har insjuknat i vissa sjukdomar eller som är i stor risk att insjukna i dem.