suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Upprätthållande av hälsan

Kommunen sörjer för hälsorådgivning och hälsokontroller. Kommunen ansvarar för att ordna primärvårdstjänster, som även omfattar tandvård. Du kan använda en hälsovårdscentral i din egen kommun eller i en annan kommun. På sidorna Val av vårdenhet kan du läsa mer om dina eventuella rättigheter att förutom hälsostation, välja även sjukhus, vårdpersonal som sköter om din vård och andra tjänster inom hälsovården.

Hälsovård för skolelever och studerande

Information om skolhälsovård och hälsovårdstjänster för studerande.

Munhälsovård

I mun- och tandvårdstjänster ingår undersökning och behandling av mun- och tandsjukdomar, hälsorådgivning och -undersökningar.

Vaccinationer

Vaccinationer skyddar mot infektionssjukdomar, det vill säga smittsamma sjukdomar.

Screeningar

Målet med screeningarna är att hitta de personer som har insjuknat i vissa sjukdomar eller som är i stor risk att insjukna i dem.