suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hälsovård för skolelever och studerande

Syftet med skolhälsovården är att följa upp skolelevernas tillväxt och utveckling och främja deras hälsa och välbefinnande. Högskolestuderande, både universitets- och yrkeshögskolestuderande, får hälsovårdstjänster vid Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Skolhälsovård

Skolhälsovården hjälper skolelever och deras familjer i alla frågor som rör hälsa och välbefinnande.

Hälsovård för högskolestuderande

Både universitetsstuderande och yrkeshögskolestuderande får hälsovårdstjänster vid Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS.