suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hälsovård för skolelever och studerande

Målet med den skolhälsovård är att följa skolelevernas tillväxt och utveckling och främja deras hälsa och välfärd. Högskolestuderande kan få hälsovårdstjänster på hälsovårdscentralen på sin studieort och i sin hemkommun samt hos Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS). 

Se innehåll relaterat till ämnet:

Skolhälsovård

Skolhälsovården hjälper skolelever och deras familjer i alla frågor som rör hälsa och välbefinnande.

Hälsovård för högskolestuderande

Högskolestuderande kan få hälsovårdstjänster på hälsovårdscentralen på sin studieort och i sin hemkommun samt hos Studenternas hälsovårdsstiftelse.