suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Rehabilitering

Syftet med rehabilitering är att upprätthålla och återställa arbetsförmågan. Du kan fråga den läkare som vårdar dig, din arbetspensionsanstalt eller FPA om möjligheterna till rehabilitering. FPA eller din arbetspensionsanstalt ansvarar för att ordna rehabilitering i syfte att återställa arbetsförmågan. Under rehabiliteringen har du rätt till ekonomiskt stöd från FPA eller arbetspensionsanstalten. På sidor Anvisningar för personer som återvänder till arbetet efter en lång sjukledighet kan du läsa om det ekonomiska stödet och andra anvisningar för att  återvända till arbetet.

Rehabiliteringstjänster och stöd för rehabiliteringsklienter

Rehabiliteringstjänster erbjuds av både statliga och privata tjänsteproducenter. Det finns olika stödformer för rehabiliteringsklienter.