suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Näring och livsmedel

Genom att följa med tillverkningen och distributionen av matvaror övervakas att matvarorna är säkra och färska. I Finland grundar sig övervakningen av livsmedelskvaliteten på företagens egenkontroll, som följs upp av myndigheterna. Det huvudsakliga övervakningsansvaret ligger hos kommunernas eller välfärdsområdenas hälsoinspektörer och livsmedelsinspektörer samt kommunalveterinärerna.

Livsmedel och hygien

Genom att följa med tillverkningen och distributionen av matvaror övervakas matvarornas säkerhet och färskhet.