suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Livsmedel och hygien

Genom att följa med tillverkningen och distributionen av matvaror övervakas matvarornas säkerhet och färskhet. Inspektörerna kontrollerar lokaler där livsmedel hanteras och åtgärdar fel gällande bristfällig hygien eller förpackningspåskrifter.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Tillsyn av livsmedel

Om du blir sjuk av restaurangmat, kontakta livsmedelstillsynsmyndigheten eller hälsoinspektören i din hemkommun. Om du noterar brister i en produkt du köpt, kontakta affären du köpt den i.