suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Apoteksärenden

Fullmaktsärende
person och företag
Läkemedel och apotek
1 e-tjänst
Med den här fullmakten kan den befullmäktigade:
  • hämta ut läkemedel på apoteket på fullmaktsgivarens vägnar
  • be apoteket förnya fullmaktsgivarens recept
  • be apoteket granska och ge information om förmånsuppgifter som gäller fullmaktsgivarens recept och läkemedel
  • ge samtycke till att apoteket makulerar fullmaktsgivarens recept
  • be om ett sammandrag av fullmaktsgivarens recept.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Apoteksärenden