suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Fullmaktsärenden

270 fullmaktsärenden

Avgränsa listan

Skriv sökord
Skriv ärendekategoris namn

Vad söker du efter
 • Administration av arbetsannonser

  Fullmaktsärende
  företag
  Arbete och arbetslöshet
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade skapa, läsa, redigera och ta bort en arbetsannons på fullmaktsgivarens vägnar.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
 • Administration av exporttillstånd för produkter med dubbla användningsområden

  Fullmaktsärende
  företag
  Import och export
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar administrera ansökningar, beslut och intyg som gäller exporttillstånd för produkter med dubbla användningsområden.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
 • Administration av serviceproducentansökningar och -avtal

  Fullmaktsärende
  företag
  Tjänster or köpta tjänster
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar administrera serviceproducentansökningar och -avtal, till exempel ansöka om att bli serviceproducent och administrera uppgifter om en serviceproducent.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
 • Administration av säkerhetsutredningar av personer

  Fullmaktsärende
  företag
  Uträttandet av myndighetsärenden
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar sköta administrationen av säkerhetsutredningar av personer, som att
  • ansöka om säkerhetsutredningar
  • komplettera inledda ansökningar
  • granska gällande utredningar
  • avbryta giltigheten för en persons anställningsförhållande.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
 • Administrera annonser om arbetsprövning och lönesubventionerade arbetsplatser

  Fullmaktsärende
  företag
  Arbete och arbetslöshet
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade skapa, läsa, redigera och ta bort annonser om arbetsprövning och lönesubventionerade arbetsplatser på fullmaktsgivarens vägnar.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
 • Administrera elektroniska meddelanden

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Myndighetskommunikation
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ge samtycke till att förmedla meddelanden elektroniskt, administrera meddelandeinställningar samt läsa och skicka elektroniska meddelanden.
  Servicekanaler:
 • Administrering av ansvarsområden för distributionsnätsinnehavare

  Fullmaktsärende
  företag
  Energiförsörjning
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar granska, lägga till och redigera uppgifter om ansvarsområden för en distributionsnätsinnehavare samt skicka dem för bekräftelse.
  Servicekanaler:
 • Administrering av byggplaner

  Fullmaktsärende
  företag
  Byggande
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar granska, lägga till, redigera och ta bort uppgifter om byggplaner.
  Servicekanaler:
 • Anbudsförfrågningar om skogsvårdsarbete och virkeshandel

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Skogs-, vatten och mineralresurser
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade göra anbudsförfrågningar om skogsvårdsarbete och virkeshandel på fullmaktsgivarens vägnar.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
 • Anmäla fisk- och kräftodling

  Fullmaktsärende
  företag
  Naturresurser, djur och växter
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla fisk- och kräftodling samt granska tidigare anmälda uppgifter.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
 • Anmäla uppgifter om fördelning av kostnader för arbetspensioner

  Fullmaktsärende
  företag
  Pensioner
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla uppgifter som behövs för fördelningen av kostnaderna för arbetspensioner.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
 • Anmäla ändringar av säkerhetstillstånd för användning av strålning

  Fullmaktsärende
  företag
  Säkerhet
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar göra anmälningsbaserade ändringar i säkerhetstillstånd.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
 • Anmäla, granska och ändra uppgifter i anslutning till verksamhet i växtskyddsbranschen

  Fullmaktsärende
  företag
  Naturresurser, djur och växter
  Med den här fullmakten kan den befullmäktigade sköta anmälan, granskning och ändring av uppgifter i anslutning till verksamhet i växtskyddsbranschen.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
 • Anmälan av avlagda växtskyddsexamina

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Uträttandet av myndighetsärenden
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade anmäla avlagda växtskyddsexamina på fullmaktsgivarens vägnar.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
 • Anmälan av bostadsmarknadsuppgifter

  Fullmaktsärende
  företag
  Stöd för boende
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla bostadsmarknadsuppgifter, till exempel bostädernas utnyttjandegrad, uppgifter om hushåll och omsättningen av hyresgäster.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
 • Anmälan av detaljistmarkandsuppgifter för el och naturgas

  Fullmaktsärende
  företag
  Energiförsörjning
  Den som getts denna fullmakt kan sköta ärenden med anknytning till uppgifter om detaljförsäljning av el och naturgas, såsom prisuppgifter, produktuppgifter och andra statistikuppgifter med anknytning till försäljning för fullmaktsgivarens del.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
 • Anmälan av uppgifter gällande elektroniska kommunikationstjänster

  Fullmaktsärende
  företag
  Datatrafik
  Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla uppgifter gällande elektroniska kommunikationstjänster.
  Servicekanaler:
 • Anmälan av uppgifter om förvaring av värdepapper

  Fullmaktsärende
  företag
  Uträttandet av myndighetsärenden
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla uppgifter om förvaring av värdepapper.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
 • Anmälan av uppgifter om produktionsstödda bostäder

  Fullmaktsärende
  företag
  Stöd för boende
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla uppgifter om produktionsstödda bostäders hyror, bruksvederlag, ägare och bokslut samt upprätthålla produktionsstödda bostäders grunduppgifter.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
 • Anmälan av uppgifter om tryckbärande anordningar

  Fullmaktsärende
  företag
  Uträttandet av myndighetsärenden
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla ändringar i anslutning till tryckbärande anordningar som ska registreras, såsom
  • utse en driftsövervakare eller reservövervakare för en tryckbärande anordning
  • byta ägare eller innehavare till en tryckbärande anordning
  • avregistrera en tryckbärande anordning eller meddela om ändring av dess placering.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.