suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Fullmaktsärenden

392 fullmaktsärenden

Avgränsa listan

Skriv sökord
Skriv ärendekategoris namn

Vad söker du efter
 • Administration av arbetsannonser

  Fullmaktsärende
  företag
  Arbete och arbetslöshet
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade skapa, läsa, redigera och ta bort en arbetsannons på fullmaktsgivarens vägnar.
  Servicekanaler:
 • Administration av exporttillstånd för handel som omfattas av skyddsåtgärder

  Fullmaktsärende
  företag
  Import och export
  Med denna fullmakt kan fullmaktstagaren på fullmaktsgivarens vägnar administrera ansökningar, beslut och intyg som gäller exporttillstånd för handel som omfattas av skyddsåtgärder.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
 • Administration av exporttillstånd för produkter med dubbla användningsområden

  Fullmaktsärende
  företag
  Import och export
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar administrera ansökningar, beslut och intyg som gäller exporttillstånd för produkter med dubbla användningsområden.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
 • Administration av serviceproducentansökningar och -avtal

  Fullmaktsärende
  företag
  Tjänster or köpta tjänster
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar administrera serviceproducentansökningar och -avtal, till exempel ansöka om att bli serviceproducent och administrera uppgifter om en serviceproducent.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
 • Administration av säkerhetsutredningar av personer

  Fullmaktsärende
  företag
  Uträttandet av myndighetsärenden
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar sköta administrationen av säkerhetsutredningar av personer, som att
  • ansöka om säkerhetsutredningar
  • komplettera inledda ansökningar
  • granska gällande utredningar
  • avbryta giltigheten för en persons anställningsförhållande.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
 • Administration av uppgifter om nätaktören och leverantören av visningstjänst för underjordisk nätinfrastruktur

  Fullmaktsärende
  företag
  Datatrafik
  Med denna fullmakt kan fullmaktstagaren registrera sig som fullmaktsgivarens nätaktör och som leverantör av visningstjänst för underjordisk nätinfrastruktur och administrera fullmaktsgivarens uppgifter.
  I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
 • Administration av uppgifter om parten som begärt en positionsutredning för nätinfrastrukturen

  Fullmaktsärende
  företag
  Datatrafik
  Med denna fullmakt kan fullmaktstagaren administrera fullmaktsgivarens uppgifter i anslutning till positionsutredningar för nätinfrastrukturen.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
 • Administrera annonser om arbetsprövning och lönesubventionerade arbetsplatser

  Fullmaktsärende
  företag
  Arbete och arbetslöshet
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade skapa, läsa, redigera och ta bort annonser om arbetsprövning och lönesubventionerade arbetsplatser på fullmaktsgivarens vägnar.
  Servicekanaler:
 • Administrera elektroniska meddelanden

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Myndighetskommunikation
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ge samtycke till att förmedla meddelanden elektroniskt, administrera meddelandeinställningar samt läsa och skicka elektroniska meddelanden.
  Servicekanaler:
 • Administrering av ansvarsområden för distributionsnätsinnehavare

  Fullmaktsärende
  företag
  Energiförsörjning
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar granska, lägga till och redigera uppgifter om ansvarsområden för en distributionsnätsinnehavare samt skicka dem för bekräftelse.
  Servicekanaler:
 • Administrering av byggplaner

  Fullmaktsärende
  företag
  Byggande
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar granska, lägga till, redigera och ta bort uppgifter om byggplaner.
  Servicekanaler:
 • Anbudsförfrågningar om skogsvårdsarbete och virkeshandel

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Skogs-, vatten och mineralresurser
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade göra anbudsförfrågningar om skogsvårdsarbete och virkeshandel på fullmaktsgivarens vägnar.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
 • Anmäla fisk- och kräftodling

  Fullmaktsärende
  företag
  Naturresurser, djur och växter
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla fisk- och kräftodling samt granska tidigare anmälda uppgifter.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
 • Anmäla uppgifter om får och getter

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Naturresurser, djur och växter
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade anmäla och ändra registeruppgifter om fullmaktsgivarens får och getter.
  I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
 • Anmäla uppgifter om fördelning av kostnader för arbetspensioner

  Fullmaktsärende
  företag
  Pensioner
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla uppgifter som behövs för fördelningen av kostnaderna för arbetspensioner.
  I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
 • Anmäla uppgifter om nötkreatur

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Naturresurser, djur och växter
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade anmäla och ändra registeruppgifter om fullmaktsgivarens nötkreatur.
  I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
 • Anmäla uppgifter om svindjur

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Naturresurser, djur och växter
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade anmäla och ändra registeruppgifter om fullmaktsgivarens svindjur.
  I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
 • Anmäla ändringar av säkerhetstillstånd för användning av strålning

  Fullmaktsärende
  företag
  Säkerhet
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar göra anmälningsbaserade ändringar i säkerhetstillstånd.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
 • Anmäla, granska och ändra uppgifter i anslutning till verksamhet i växtskyddsbranschen

  Fullmaktsärende
  företag
  Naturresurser, djur och växter
  Med den här fullmakten kan den befullmäktigade sköta anmälan, granskning och ändring av uppgifter i anslutning till verksamhet i växtskyddsbranschen.
  Servicekanaler:
 • Anmälan av arbetstagare som i sitt yrke är exponerade för cancerframkallande ämnen och processer

  Fullmaktsärende
  företag
  Säkerhet
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla arbetstagare som i sitt yrke exponerats för cancerframkallande agenser, mutagena ämnen och tobaksrök i arbetsmiljön samt läsa och ändra anmälda uppgifter.
  I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.