suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Med avgränsningen 461 fullmaktsärenden

Fullmaktsärenden

Avgränsa listan


Vad söker du efter

461 fullmaktsärendensida 1/24

 • Administration av arbetsannonser

  Fullmaktsärende
  företag
  Arbete och arbetslöshet
  2 e-tjänster
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade skapa, läsa, redigera och ta bort en arbetsannons på fullmaktsgivarens vägnar.
 • Administration av bostadsrättsbostadens ordningsnummer

  Fullmaktsärende
  företag
  Stöd för boende
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan fullmäktigen ansöka om bostadsrättsbostadens ordningsnummer åt klienten, samt se uppgifter om ordningsnumret, skriva ett bostadsrättsavtal som baserar sig på ordningsnumret samt återkalla ett avtal som baserar sig på ordningsnumret.
 • Administration av enkäter om arbetsförmåga

  Fullmaktsärende
  företag
  Arbetsgivarens tjänster
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar administrera enkäter som gäller arbetsförmågan och resultaten från dem.
 • Administration av exporttillstånd för handel som omfattas av skyddsåtgärder

  Fullmaktsärende
  företag
  Import och export
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan fullmaktstagaren på fullmaktsgivarens vägnar administrera ansökningar, beslut och intyg som gäller exporttillstånd för handel som omfattas av skyddsåtgärder.
 • Administration av exporttillstånd för produkter med dubbla användningsområden

  Fullmaktsärende
  företag
  Import och export
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar administrera ansökningar, beslut och intyg som gäller exporttillstånd för produkter med dubbla användningsområden.
 • Administration av serviceproducentansökningar och -avtal

  Fullmaktsärende
  företag
  Tjänster or köpta tjänster
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar administrera serviceproducentansökningar och -avtal, till exempel ansöka om att bli serviceproducent och administrera uppgifter om en serviceproducent.
 • Administration av säkerhetsutredningar av personer

  Fullmaktsärende
  företag
  Uträttandet av myndighetsärenden
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar sköta administrationen av säkerhetsutredningar av personer, som att
  • ansöka om säkerhetsutredningar
  • komplettera inledda ansökningar
  • granska gällande utredningar
  • avbryta giltigheten för en persons anställningsförhållande.
 • Administration av uppgifter om medicintekniska produkter

  Fullmaktsärende
  företag
  Medicintekniska produkter
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan fullmaktstagaren granska följande i samband med medicintekniska produkter
  • anmäla fullmaktsgivaren som aktör av medicintekniska produkter
  • anmäla fullmaktsgivarens medicintekniska produkter
  • anmäla risksituationer i anslutning till fullmaktsgivarens produkter
  • hantera uppgifter om aktörer, medicintekniska produkter och risksituationer.
 • Administration av uppgifter om nätaktören och leverantören av visningstjänst för underjordisk nätinfrastruktur

  Fullmaktsärende
  företag
  Datatrafik
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan fullmaktstagaren registrera sig som fullmaktsgivarens nätaktör och som leverantör av visningstjänst för underjordisk nätinfrastruktur och administrera fullmaktsgivarens uppgifter.
  I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.
 • Administration av uppgifter om parten som begärt en positionsutredning för nätinfrastrukturen

  Fullmaktsärende
  företag
  Datatrafik
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan fullmaktstagaren administrera fullmaktsgivarens uppgifter i anslutning till positionsutredningar för nätinfrastrukturen.
 • Administrera annonser om arbetsprövning och lönesubventionerade arbetsplatser

  Fullmaktsärende
  företag
  Arbete och arbetslöshet
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade skapa, läsa, redigera och ta bort annonser om arbetsprövning och lönesubventionerade arbetsplatser på fullmaktsgivarens vägnar.
 • Administrera elektroniska meddelanden

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Myndighetskommunikation
  Som berör personen
  2 e-tjänster
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ge samtycke till att förmedla meddelanden elektroniskt, administrera meddelandeinställningar samt läsa och skicka elektroniska meddelanden.
 • Administrering av ansvarsområden för distributionsnätsinnehavare

  Fullmaktsärende
  företag
  Energiförsörjning
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar granska, lägga till och redigera uppgifter om ansvarsområden för en distributionsnätsinnehavare samt skicka dem för bekräftelse.
 • Administrering av byggplaner

  Fullmaktsärende
  företag
  Byggande
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar granska, lägga till, redigera och ta bort uppgifter om byggplaner.
 • Anbudsförfrågningar om skogsvårdsarbete och virkeshandel

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Skogs-, vatten och mineralresurser
  Som berör personens ekonomi
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade göra anbudsförfrågningar om skogsvårdsarbete och virkeshandel på fullmaktsgivarens vägnar.
 • Anmäla fisk- och kräftodling

  Fullmaktsärende
  företag
  Naturresurser, djur och växter
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla fisk- och kräftodling samt granska tidigare anmälda uppgifter.
 • Anmäla uppgifter om får och getter

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Naturresurser, djur och växter
  Som berör personens ekonomi
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade anmäla och ändra registeruppgifter om fullmaktsgivarens får och getter.
  I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.
 • Anmäla uppgifter om fördelning av kostnader för arbetspensioner

  Fullmaktsärende
  företag
  Uträttandet av myndighetsärenden
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla uppgifter som behövs för fördelningen av kostnaderna för arbetspensioner.
  I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.
 • Anmäla uppgifter om nötkreatur

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Naturresurser, djur och växter
  Som berör personens ekonomi
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade anmäla och ändra registeruppgifter om fullmaktsgivarens nötkreatur.
  I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.
 • Anmäla uppgifter om svindjur

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Naturresurser, djur och växter
  Som berör personens ekonomi
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade anmäla och ändra registeruppgifter om fullmaktsgivarens svindjur.
  I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.