suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Administrering av byggplaner

Fullmaktsärende
företag
Byggande
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar granska, lägga till, redigera och ta bort uppgifter om byggplaner.