suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Administrering av byggplaner

Fullmaktsärende
företag
Byggande
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar granska, lägga till, redigera och ta bort uppgifter om byggplaner.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Nätverksinformationspunkt