suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Administration av arbetsannonser

Fullmaktsärende
företag
Arbete och arbetslöshet
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade skapa, läsa, redigera och ta bort en arbetsannons på fullmaktsgivarens vägnar.